TALK SANTRI OQI With – Halid Sula

TALK SANTRI OQI With – Halid Sula

TALK SANTRI OQI
With – Halid Sula

“Ingin menjadi keluarga Allah dengan menjadi penjaga dan pendakwah Al-Quran.”
Begitu sekiranya penuturan Halid, santri asal Gorontalo mengenai motivasi dalam hidupnya.

Ahlul Quran adalah Ahlullah (keluarga Allah)
“Sesungguhnya Allah mempunyai keluarga di antara manusia. Para sahabat bertanya, “Siapakah mereka ya Rasulullah?” Rasul menjawab, “Para ahli Al Qur’an. Merekalah keluarga Allah dan hamba pilihanNya” (HR. Ahmad)

Ahlul Quran yang seperti apa yang menjadi ahlullah?
Apakah yang telah selesai menghafalkan Al-Quran 30 juz?
Ataukah yang setiap bulannya khatam membaca Al-Quran?

Ahlul Quran sejati bukanlah yang sekedar menghafal dan membacanya saja..
Ahlul Quran sejati adalah yang mengamalkannya, meskipun ia belum hafal Al-Quran.

Orang-orang yang mengamalkan Al-Quran..
Ialah yang menjalankan perintah dan menjauhi larangan di dalamnya..
Ialah yang tidak melanggar batasan-batasan yang digariskan Al-Quran..
Ialah yang berpedoman dengan Al-Quran dalam gerak-gerik kehidupannya..
Ialah yang tidak menjadikan selain Al-Quran sebagai panutan..
Ialah yang mengambil fiqih, hukum-hukum dari Al-Quran, serta menjadikannya sebagai pedoman dalam beragama..

Mereka itulah yang dimaksud Ahlul Quran, keluarga Allah serta orang-orang pilihannya Allah.
Merekalah hamba Allah yang paling istimewa..

#santri #santripenghafalalquran #santripenghafalquran #penghafalalquran #penghafalquran #tahfidz #tahfidzquran #tahfidzquranindonesia #tahfizh #tahfizhquran #hafidz #hafidzah #hafizh #hafizhah #santrionequraninstitute #onequraninstitute #abulyatamaindonesia #ppainstitute